Hoofdstuk 2 - Opvoeden tot een godvrezend kind

'Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet, en laat je hart mijn geboden in acht nemen, want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen. Mogen goedertierenheid en trouw jou niet verlaten. Bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart.' Spreuken 3: 1-3

 

Een schreeuw om hulp

"Beste Elizabeth,

Help me. Ik ben helemaal overweldigd. Ik heb het gevoel dat ik alles verkeerd heb gedaan. Ik heb meerdere jonge kinderen en ze zijn onstuimig en ik ben totaal gefrustreerd. Ik wil dingen veranderen, maar weet niet hoe of waar ik moet beginnen.

Vriendelijke groet, gewoon één wanhopige moeder"

Hoewel ik de afgelopen jaren veel van dit soort vragen heb beantwoord, heb ik dit boek, waarin ik de dingen beschreven heb die ik geloof over kinderopvoeding, in de eerste plaats laten drukken voor mijn eigen gezin. Ik wilde een verslag hebben van wat ik had geleerd, om aan mijn kinderen door te geven. Ik voelde dat mijn levensdoel was zoals dat van Abraham: 'Want Ik heb hem uitgekozen, opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem bevel zou geven om de weg van de HEERE in acht te nemen, door gerechtigheid en recht te doen.' Genesis 18:19
We weten nooit zeker wat de Heere voor ons in petto heeft, dus ik wist niet zeker of ik er zou zijn als mijn kinderen hun eigen kinderen gingen opvoeden. Zelfs als ik daar wel zeker van zou zijn, heb ik niet het beste geheugen ter wereld, dus ik was er niet zeker van dat ik me nog zou herinneren hoe ik met een peuter of kleuter moest omgaan. Ik dacht dat, terwijl ik nog in de loopgraven was, ik beter de basis kon opschrijven van wat ik had geleerd en was gaan geloven, en hoe ik het allemaal op mijn eigen kinderen had toegepast. Ik wilde dat mijn kinderen dit naslagwerk zouden hebben om hen op een dag te helpen met hun eigen kinderen. Nadat ik een tijdje in het kladblok programma had getypt (ik ben niet zo handig met computers), vroeg ik mijn oudste zoon, toen ongeveer twintig jaar oud, of hij een website voor me op kon zetten om het voor mij gemakkelijker te maken om mijn gedachten over opvoeding op een goed georganiseerde wijze uit te schrijven. 

Hoewel ik mijn website op geen enkele manier had gepromoot of geadverteerd, ging het als een lopend vuurtje. Al snel begonnen e-mails van wanhopige moeders die op zoek waren naar ouderschapsadvies al mijn schrijftijd in beslag te nemen, dus de volgende stap was een forum. Ik had aan verschillende andere forums deelgenomen en ik dacht dat het voor mij gemakkelijker zou zijn om vragen te beantwoorden via een forum waar leden konden leren van elkaars vragen en ik tegelijkertijd meerdere ouders kon aanspreken. Het ledenaantal van het forum groeide snel uit tot enkele duizenden totdat het maximumaantal mij dwong om het te sluiten zodat ik weer nieuwe leden kon registreren, of ik moest hen doorverwijzen. Omdat ik wist dat ik nooit kon reageren op iedereen die om hulp vroeg, keerde ik terug naar de taak om op zijn minst een overzicht op te schrijven van wat de Heere me over ouderschap had geleerd, naar een weg zoekend om er uiteindelijk een boek van te maken. Deze keer zou het niet alleen gericht zijn op mijn eigen gezin, maar op het beschikbaar stellen van deze informatie aan elke moeder die geïnteresseerd is in het opvoeden van godvrezende kinderen.

'En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.'  Jakobus 1:5

 

Mijn reactie

Als ik de moeder die me de bovenstaande brief schreef, maar één heel praktisch ding zou kunnen vertellen om haar op weg te helpen, dan zou het zijn: Houd je kinderen honderd procent van de tijd bij je in de buurt. Ik noem dit 'Tomaten Opbinden', en ik zal er later in het boek meer over uitleggen, maar het is eigenlijk niet veel meer dan wat vroeger heette 'je kinderen in de gaten houden', met een flinke dosis vriendschap en mentorschap erbij. Als je dit doet, kun je alles zien wat ze doen en kun je het kind naar wens aanmoedigen of stoppen. Je leert je kinderen kennen en leert herkennen en begrijpen wat er in hun hoofd en hart omgaat. Je kunt een kind dat niet dichtbij genoeg is, niet kennen en trainen om gekend en getraind te zijn. Houd je kinderen bij je. Dit geeft je de mogelijkheid om het soort ouder te zijn dat je echt zou willen zijn.

Je doel moet godvruchtige kinderen zijn. Dat betekent dat ze hun hart moeten trainen om te denken zoals God denkt en dat hun lichaam moet doen wat God zou doen. Houd ze bij je (de jongere en meest ongetrainde kinderen direct naast je, de oudere en beter getrainde kinderen in ieder geval in dezelfde kamer, totdat ze absoluut betrouwbaar zijn op een andere plek). Hou van ze, koester ze, moedig ze aan en onderwijs ze voortdurend. Leer hen Wie God is en hoe Zijn wegen zijn. Wanneer ze ongehoorzaam zijn, een slechte houding vertonen of iets doen wat een godvruchtig kind niet zou behoren te doen, corrigeer ze dan onmiddellijk en gebied hen datzelfde nogmaals te doen maar dan op een godvruchtige manier. Als ze je eenmaal met een aangename houding hebben gehoorzaamd (ga nooit verder met iets anders totdat ze dat doen), ga dan terug naar liefhebben, koesteren, onderwijzen, begeleiden, trainen en genieten van je kinderen zoals je eerder deed. Let op je kinderen.

'De ogen van de HEERE zijn op elke plaats: ze slaan slechte en goede mensen gade.' Spreuken 15: 3

 

Focus op het hart

Helaas heb ik sinds de start van mijn opvoedingswebsite in 2002 honderden internet-smeekbedes ontvangen, zoals die hierboven. Deze ouders willen oprecht hun kinderen voor de Heere opvoeden, maar weten niet hoe. De 'op psychologie gebaseerde opvoedingsmethoden' die tegenwoordig zo populair zijn, werken niet voor hen. De meesten zijn na een paar jaar vastgelopen, probeerden verschillende mislukte methoden uit en bevinden zich nu met een kleine groep baldadige kinderen die hen niet respecteren, hen niet gehoorzamen en meer op weg zijn naar onheil dan naar geloof in de levende God.

Ik hoop dat dit boek veel jonge ouders in deze situatie zal bereiken en helpen. Ik heb me voornamelijk gericht op kinderen in de peuterleeftijd tot en met de basisschoolleeftijd, maar ik wijs in latere hoofdstukken ook op wat oudere kinderen. Ik heb veel van de vragen, die ik heb ontvangen via de e-mail of het forum van mijn website, gebruikt om de concepten die ik wil delen uit te leggen. Ik heb geprobeerd voorbeelden te geven en dialogen voor te stellen waarvan ik dacht dat ze nuttig zouden zijn. Hoewel het aanleren van fundamentele gehoorzaamheid het uitgangspunt is, is het hart altijd het echte probleem. Het opvoeden van godvruchtige kinderen is onmogelijk zonder te weten hoe we hun hart kunnen bereiken en aanspreken. Daarom heb ik geprobeerd om in dit hele boek, boven alles, ouders te stimuleren om de focus op het hart van het kind te leggen. Als je mijn suggesties leest, neem ze dan niet als strikte stapsgewijze regels. Probeer in plaats daarvan de principes onder de regels te begrijpen en wees dan creatief en wijs als je ze toepast, zodat ze het hart van jouw eigen kind het beste bereiken en zij naar de Heere en naar jou gericht zullen zijn.  

'En het zal gebeuren, wanneer u nauwgezet luistert naar mijn geboden die ik u heden gebied, door de HEERE, uw God, lief te hebben en Hem te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel.' Deuteronomium 11:13

Navigeer naar:

H.1 - Onderliggende principes

Trainen tot gehoorzaamheid

H.2 Opvoeden tot een godvrezend kind

H.3 - De basis en daarvoor

H.4 - De vroege start

H.5 - De late start

H.6 - Het onderscheiden van geesten

H.7 - Tomaten opbinden

H.8 - Disciplinering 

Emotionele problemen 

H.9 - Omgaan met gevoelens

H.10 - Huilen en jengelen

H.11 - Driftbuien

Karakter problemen

H.12 - Het probleem van trots

H.13 - Ruzie

H.14 - Diverse problemen

Het gedeelte van de ouder

H.15 - Onze eigen problemen aanpakken

H.16 - Oudere kinderen

Nawoord