Hoofdstuk 1 - Onderliggende principes

'Welzalig de man die U bestraft, HEERE, en die U onderwijst uit Uw wet.' Psalm 94:12

 

Vier probleemgebieden

Ik weet dat je het liefste direct doorbladert naar het 'doe-gedeelte' van dit boek, maar wacht hier alsjeblieft heel eventjes mee. Ik zal proberen het kort te houden. En neem de tijd om na te denken over een paar problemen die ik keer op keer tegenkom als ik met ouders over hun gezinnen praat. Falen in hedendaagse ouderschap zijn vaak te herleiden tot de volgende vier onderliggende gebieden: 

(1) wat zijn je prioriteiten, 

(2) wat zijn je overtuigingen met betrekking tot autoriteit, 

(3) hoe bereid ben je om je kinderen van de wereld af te zonderen, 

(4) en hoe bereid ben je om wereldse opvoedingstheorieën te verwerpen en in plaats daarvan Bijbelse principes en godvruchtige normen aan te nemen.

'Kinderen, wees in ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist.' Kolossenzen 3:20

 

1. Jouw prioriteiten als ouder

Onlangs las ik een verhaal over een vrouw die, na een aantal jaren tevergeefs geprobeerd heeft om zwanger te worden, verschillende kleine kinderen adopteerde. Ze had zo naar kinderen verlangd en droomde ervan een geweldige moeder te zijn en van het ouderschap te genieten. Met de adoptie van haar kinderen sloeg ze vol verwachting deze zonnige weg in. Jaren later, nadat haar kinderen volwassen geworden waren, gaf ze toe aan een kennis dat ze helemaal niet van deze weg genoten had. In feite was ze het moederschap gaan haten en was ze opgelucht toen het eindelijk voorbij was. Wat verdrietig. Ik vraag me echt af welke voorstelling deze arme vrouw van het moederschap had toen ze deze kinderen voor het eerst naar huis bracht. Naar alle waarschijnlijkheid stelde ze zich in gedachten de leuke dingen voor die kleine meisjes zich voorstellen wanneer ze met hun poppen spelen: knuffelen met de baby die graag in slaap wordt gewiegd, schattige peuters die urenlang rustig spelen met blokken en speelgoed treintjes, basisschoolkinderen die altijd leergierig zijn en nooit kibbelen, behulpzame tieners die ernaar uitkijken om hun vertrouwen met mama en papa te delen, en tot slot jongvolwassenen die volwassen en betrouwbaar zijn en bereid om hun eigen gezin te stichten.

Nu geloof ik persoonlijk dat deze voorstelling niet volkomen onrealistisch is. Ik heb al deze dingen meegemaakt met mijn eigen kinderen. Het is echter wel een gedeeltelijk beeld. Als je denkt dat het leven de hele dag zo zal zijn met minimale inspanning van jouw kant, denk dan nog eens goed na. Dat zal het niet zijn. Het is veel realistischer om te denken dat als je er heel ijverig aan werkt en de training en verzorging van je kinderen elke dag, de hele dag, op de eerste plaats zet, de dingen in deze fantasie werkelijkheid zullen worden, met steeds grotere frequentie, naarmate je kinderen ouder en ouder worden. Je kunt niet genieten van de vreugdes van een hechte, liefdevolle relatie met godvruchtige, goed opgevoede kinderen, als je niet bereid bent om van het ouderschap je topprioriteit te maken. Je moet het zien als je FULL TIME BAAN. Als je het op deze manier doet, zul je deze beloningen veel eerder en in grotere hoeveelheden ervaren dan dat je ooit had durven dromen.

'Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.' Deuteronomium 6: 6-7โ€‹

 

2. Je kijk op autoriteit

Als je niet gelooft dat God jou de autoriteit heeft gegeven om over je kinderen te regeren voor hun welzijn, kun je dit boek net zo goed sluiten. Niets erin zal werken, en dan geef je mij de schuld! Nee bedankt, ik heb liever dat je het helemaal niet leest. Het kan me niet schelen wat je leraren op school je hebben verteld, of wat je hebt geleerd van de aanbevolen gesponsorde ouderschapslessen die je hebt gevolgd, maar de Bijbel leert dat begrip van autoriteit een essentieel onderdeel is van ouderschap, ja sterker nog een essentiële sleutel tot het geloof zelf. De Schrift vertelt ons dat juist voor dit doel Abraham werd uitgekozen om de vader te zijn van Gods geliefde volk. Er staat in Genesis 18:19 'Want Ik heb hem uitgekozen, opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem bevel zou geven om de weg van de HEERE in acht te nemen, door gerechtigheid en recht te doen; opdat de HEERE over Abraham zal brengen wat Hij over hem gesproken heeft.' Dit moeten we doen als we onze kinderen opvoeden. Dit is een groot gedeelte wat God als goed ouderschap beschouwd. 

Een ander geliefd Bijbelgedeelte over autoriteit van mij is het verhaal in Mattheüs 8:5-13, van de Romeinse hoofdman, die tot Jezus kwam en hem vroeg om de gezondheid van zijn wanhopig zieke dienaar te herstellen. Toen Jezus mee naar zijn huis wilde gaan om de dienaar te genezen, weigerde de hoofdman. Hij legde Jezus uit dat dit niet nodig was. Hij wist dat Jezus zelfs over ziekte gezag had, en aangezien hij autoriteit begreep, wist hij dat Jezus alleen maar een woord hoefde te spreken en dat zijn dienaar genezen zou worden. Jezus verwonderde zich over het geloof van deze man. Omdat deze centurion autoriteit begreep, werd zijn dienaar onmiddellijk genezen en werd hijzelf sindsdien als een voorbeeld van buitengewoon geloof voor alle christenen bekend. Is dat niet het soort geloof dat we op een dag allemaal bij onze kinderen zouden willen zien?

Door het hele Oude en Nieuwe Testament heen zijn geloofsverhalen vermengd met gehoorzaamheid, waarbij het één nauw samenwerkt met het ander. Omdat onze Heere van ons houdt en ons leert, geeft Hij ons voortdurend bevelen en verwacht van ons dat we die gehoorzamen. Dit zijn allemaal heel duidelijke voorbeelden van hoe we geacht worden om onze eigen kinderen lief te hebben en van hun te verwachten onze opdracht te gehoorzamen. Door het voorbeeld van onze Heere te volgen, schilderen we niet alleen een beeld voor onze kinderen van hoe hun relatie met God op een dag kan zijn, we brengen hen ook het soort geloof bij dat Jezus prees in deze Romeinse hoofdman. Omarm de autoriteit die God je over je kinderen heeft gegeven, combineer die met liefde en ijver, en gebruik ze voor hun welzijn, om ze te trainen in de wegen van de Heere en hen te leiden tot eeuwige gemeenschap met Hem.

'De hoofdman antwoordde en zei: Heere, ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt; maar spreek slechts een woord, en mijn knecht zal genezen zijn. Want ook ik ben een mens onder het gezag van anderen en heb zelf soldaten onder mij; ik zeg tegen de één: Ga! en hij gaat; en tegen de ander: Kom! en hij komt; en tegen mijn dienaar: Doe dat! en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich, en zei tegen hen die Hem volgden: Voorwaar, Ik zeg u: Ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden.' Mattheüs 8: 8-10

 

3. Je inzet voor godvruchtige afzondering

Je kan alles doen wat ik in dit boek aanbeveel en toch je kinderen aan de wereld verliezen. Hoe? Door ze niet te scheiden van verkeerde invloeden, tenminste tot de tijd dat ze erg volwassen zijn in hun training en geloof (en ik geloof dat deze volwassenheid veel langzamer gaat dan de meeste ouders denken). Jezus vertelde ons heel duidelijk in Mattheüs 6:24 'Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten...' 

Als je jou kinderen blootstelt aan twijfelachtige invloeden van buitenaf, duw je ze in de armen van een tweede meester, en gezien de vele opwindende verleidingen die de wereld hen te bieden heeft, is het onwaarschijnlijk dat ze uiteindelijk jou loyaal blijven. Als je je kinderen niet van de wereld scheidt, zullen ze je afwijzen en de wegen van de wereld kiezen, tot je eigen verdriet en schaamte.

De tv wegdoen en kiezen voor thuisonderwijs zijn twee van de meest voor de hand liggende en effectieve oplossingen tegen het probleem van verkeerde invloeden. Maar daarnaast kun je ook er voor kiezen om meer dingen met hen samen te doen en minder dingen met andere kinderen buiten je familie te laten doen. Dit is een van de leukste en eenvoudigste dingen die je kunt doen om godvruchtige, liefhebbende kinderen voort te brengen. Als je ze bij je houdt en ze alles leert wat je weet over godsvrucht, EN je houdt ze weg van verkeerde invloeden als ze jong zijn, hoef je je nauwelijks zorgen te maken over iets anders. Je zult een groot aantal problemen tackelen die anders het gevolg zouden zijn van het toestaan โ€‹โ€‹of het aanmoedigen van je kinderen om regelmatig met andere kinderen om te gaan.

Als iemand eraan twijfelt hoeveel goed dit doen kan, lees dan aandachtig de vele wanhopige verhalen van christelijke moeders van wie de kinderen afdwaalden. En let goed op hoeveel de kwestie van 'invloeden van buitenaf' meespeelt in de problemen die ze hebben. Als je eerlijk bent in je beoordeling, zul je merken dat een groot aantal van deze problemen het directe gevolg is van de invloeden van 'vrienden' buiten de familie. Hier leren uw kinderen andere waarden dan de jouwe. Dit is waar je kinderen gedrag oppikken dat anti-familie en anti-autoriteit is. Dit is waar jouw kinderen zullen worden blootgesteld aan veel dingen waarvan je nooit wilde dat ze er iets mee te maken zouden hebben. Dit is waar ze hun loyaliteit tegenover jou en God zullen verliezen en hun loyaliteit aan de wereld zullen geven. 

Als je je kinderen wilt opvoeden als kinderen die ervoor kiezen om de Heere als hun God te dienen, moet je de meedogenloze mantra van de wereld afwijzen. Deze mantra is de constante herhaling dat je kinderen het 'nodig' hebben om buiten je huis te socialiseren. In plaats daarvan moet je de Heere geloven wanneer Hij zegt: 'Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af.'

'Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige.' - 2 Korinthe 6: 17-18

 

4. De misleiding van het "psychologisch ouderschap" verwerpen

Vrijwel elk ouderschapsboek dat de afgelopen jaren is gepubliceerd, is geschreven door een psycholoog. Geen ervaren ouders of grootouders, maar degenen die zijn opgeleid om psychische aandoeningen te behandelen via theorieën van seculier humanisme. Dit beangstigd me, vooral omdat ik zie dat dit zowel in christelijke als in seculiere opvoedingsboeken toegepast wordt. En het zijn niet alleen ouderschapsboeken, maar deze wereldse principes en filosofieën zijn doordrongen in bijna elk sociaal aspect van onze samenleving. Het resulterende gedachtegoed doet zich voor als waarheid terwijl dat niet zo is. Het noemt zichzelf 'wetenschappelijk gebaseerd op feiten' terwijl het alleen maar goddeloze theorieën op goddeloze theorieën zijn. Natuurlijk kietelt het je oor, maar klopt het en werkt het?

In het geval dat je hier nog onzeker over bent, het terrein van de psychologie, zoals het tegenwoordig universeel wordt onderwezen, heeft niet zijn fundering in christelijke principes, maar in nutteloze wereldse filosofieën. In eerste instantie werden deze humanistische theorieën alleen onderwezen aan degenen die een diploma op het gebied van geestelijke gezondheid wilden behalen. Maar het duurde niet lang voordat sommige vooruitziende humanisten in de onderwijswereld de kans zagen om hun invloed uit te breiden, en psychologie werd een vereiste in bijna alle studieprogramma's van de universiteit. Cursussen die speciaal zijn ontworpen voor toekomstige maatschappelijk werkers en leraren zijn nu doordrenkt met psychologie. Veel carrières die tegenwoordig met kinderen te maken hebben, vereisen een diploma in kinderpsychologie of vroege ontwikkeling van kinderen. Tegenwoordig worden zelfs kleuters blootgesteld aan opvoedingsideeën en wereldse technieken die oorspronkelijk zijn uitgevonden in pogingen om geesteszieken te behandelen. Tegen de tijd dat deze studenten volwassen zijn, zijn hun standpunten zo gevormd door de seculiere psychologie dat ze nauwelijks anders kunnen denken. En natuurlijk beginnen ze hun eigen kinderen op te voeden in dezelfde traditie. Wat is een betere manier voor satan om het hart van onze kinderen van de Heere weg te halen dan om zijn vervormingen via onze scholen subtiel in het geloofssysteem van jonge studenten binnen te laten sluipen. 

Eerlijk gezegd loopt er elke dag een rilling over mijn rug als ik de vele vragen lees die jonge ouders (die uit onze moderne schoolsystemen komen) mij stellen. 

De meeste van deze ouders, ook al zijn ze christen, beseffen niet wat er gebeurt als ze mij de wereldse overtuigingen die de scholen hen hebben bijgebracht herhalen. Zelfs kerken beginnen deze verkeerde filosofieën te accepteren, aangezien psychologen vrijwel overal als 'experts' worden beschouwd. Deze arme, bedrogen ouders zijn als de Ninevieten, van wie de Heere in Jona 4:11 zei 'ze kennen het verschil niet tussen hun rechter- en linkerhand'. Dus welke weg gaan wij? Ik moet denken aan de passage in de Schrift over koning Ahazia, die een heidense god had gevraagd of hij zou herstellen van een ernstige ziekte die hij leed. God stuurde de profeet Elia om de koning te vertellen: 'Zo zegt de HEERE: Is het omdat er geen God in Israël is dat u boden stuurt om Baäl-Zebub, de god van Ekron, te raadplegen? Daarom zult u van het bed waarop u bent gaan liggen, niet afkomen, maar zeker zult sterven.' 

2 Koningen 1:6 

Het is mijn gebed dat als je net als deze ouders bent, bedrogen door de filosofieën van de wereld in de vorm van psychologie, je ogen geopend worden en de waarheid over Gods manier van opvoeden aan je geopenbaard wordt door Zijn woord. Dan zal je de moed krijgen om het kwaad dat jou geleerd is af te wijzen. Laten we met alles in ons leven, inclusief ons ouderschap, naar de Heere gaan voor leiding, en niet naar de wereld.

'Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld  uitgegaan.' 1 Johannes 4:1

Navigeer naar:

H.1 - Onderliggende principes

Trainen tot gehoorzaamheid

H.2 Opvoeden tot een godvrezend kind

H.3 - De basis en daarvoor

H.4 - De vroege start

H.5 - De late start

H.6 - Het onderscheiden van geesten

H.7 - Tomaten opbinden

H.8 - Disciplinering 

Emotionele problemen 

H.9 - Omgaan met gevoelens

H.10 - Huilen en jengelen

H.11 - Driftbuien

Karakter problemen

H.12 - Het probleem van trots

H.13 - Ruzie

H.14 - Diverse problemen

Het gedeelte van de ouder

H.15 - Onze eigen problemen aanpakken

H.16 - Oudere kinderen

Nawoord