Het dagelijks leven

Op deze pagina willen we graag ervaringen delen van de dagelijkse geloofsopvoeding van onze kinderen. Naast vaste momenten van onderwijs, zoals de Bijbelstudie, is het zo zegenrijk om de hele dag door bewust te zijn van de momenten die God aanreikt om met onze kinderen Zijn waarheden door te nemen aan de hand van de dingen die gebeuren. Neem nu een onenigheid tussen de kinderen. Hoe mooi is het om dat moment aan te grijpen om iets te leren over het zoeken van de vrede, en de Koning van de vrede. Of als een kind onvriendelijk behandeld wordt door een andere kind, hoe mooi is het om dan in de praktijk te leren om concreet om vergeving te vragen en om vergeving en genade te leren schenken.


Persoonlijke reflectie als opvoeder

Als ouders zijn we zoveel met opvoeding bezig, zien we zoveel gebeurtenissen op een dag en worden we soms zo overweldigd door de dingen die allemaal tegelijkertijd gebeuren en onze aandacht vragen, dat we in een verkeerde opvoedspiraal terecht kunnen komen met onze kinderen. Persoonlijk heb ik het dan nodig om even de stilte op te zoeken en een spiegel ter hand te nemen die God aangereikt heeft. Uit één zo'n stiltemoment komt onderstaande spiegel die ik er regelmatig weer bij pak en mij weer de hoede richting op helpt:

Wie is wijs en verstandig in de opvoeding? Laat zij uit haar goede opvoeding haar werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid.

Wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in de opvoeding hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijze opvoeding die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk, duivels. Want waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken in de opvoeding.

Maar de wijze opvoeding die van boven is, 

  • ten eerste rein,
  • vervolgens vreedzaam,
  • welwillend,
  • voor rede vatbaar,
  • vol barmhartigheid
  • en goede vruchten,
  • onpartijdig
  • en ongeveinsd.

En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede in huis gezaaid voor hen die vrede stichten.

Jakobus 3:13‭-‬18 toegepast op de opvoeding


Onze kinderen zegenen

Sinds kort hebben wij ervaren hoe belangrijk het is voor onze kinderen dat wij hen zegenen. We hoorden van mijn zus hoe zij begonnen was met de Hogepriestelijke zegen uit te spreken over de kinderen. Dit vonden we wel zo mooi dat wij dit overgenomen hebben, als de kinderen naar bed gaan.  We hebben het uitgebreid met het gebed dat de Joodse kinderen gewend zijn 's avonds te bidden voor het slapen gaan. Hoofd voor hoofd zegenen we de kinderen: 

De Heere zegene en behoede jou,

de Heere doe Zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig,

de Heere verheffe Zijn aangezicht over je en geve je Zijn vrede. 

Ik beveel jouw geest, jouw ziel en jouw lichaam 

ook voor deze nacht in de handen van de Vader.

Amen! 

We hebben gemerkt hoe een diepe indruk dit maakt op de kinderen, en ze willen geen avond overslaan!

Toen ontstond bij mij het verlangen om ook 's morgens te beginnen met het zegenen van de kinderen. Terwijl ik zo met deze gedachte bezig was, troffen de woorden uit 1 Thessalonicenzen 5 mij. Dit heb ik omgezet naar Gods richtlijnen voor de dag en Zijn zegen voor het hele gezin. Je kunt deze zegen hier downloaden: 

Gods Richtlijnen En Zegen Voor Vandaag
PDF – 58,5 KB 385 downloads

Zingen

Zingen is zo'n geweldig instrument voor moeders (en ik geloof voor iedereen ;). Vooral op momenten dat het moeilijk is, dat de mopperstemming probeert het voor het zeggen te krijgen bij de moeder of bij de kinderen, juist dan kan zingen zo'n uitkomst bieden. Bijbelse waarheden die ook direct ons hart kunnen zuiveren van verkeerde toestanden. Het loven van God, wat de spanning van omstandigheden kan breken, het aanroepen van God door gezang wat de nood van het hart in de juiste richting uitgang laat vinden...

Onze gezinnen zijn op bijzondere wijze gezegend door de Bijbelteksten die Henk de Bie e.a. op muziek hebben gezet. Bijbelteksten memoriseren door ze op eenvoudige wijs te zingen, was een zeer welkome uitbreiding van onze huisgodsdienst. Mijn man had moeite met het uit het hoofd leren van Bijbelverzen, terwijl we dit beiden heel belangrijk vonden voor onze kinderen. Deze muzikale versie bracht voor ons de uitkomst. Hierdoor kunnen we als gezin de Bijbelteksten leren en eindigen we elke maaltijd met het zingen van een Bijbeltekst. Zonder specifiek te oefenen kent onze kleine meis van 3 al zo'n 25 Bijbelteksten uit haar hoofd. Bij één van de andere gezinnen kiest elk kind iedere week een Bijbelvers, waardoor ze er 3 per week leren. Muziek is een bijzonder hulpmiddel en een grote zegen, ook in de atmosfeer in het gezin!

Klik op de afbeelding om naar de website te gaan, of op de link daaronder om direct de PDF te downloaden. Naast deze pdf komen er regelmatig nieuwe losse liederen bij, zie website.

Door deze website kwamen we in contact met Familie Bolhuis, die een soortgelijk initiatief gestart zijn. Wat bijzonder dat het Woord van God zo mag (her)leven in families! Als je de Bijbelteksten graag met wat meer herhaling zingt, waarbij de liederen ook wat langer zijn, bevelen we deze website heel graag aan! De bladmuziek kun je krijgen van de Familie als je persoonlijk contact met hen opneemt. Klik op de afbeelding om naar hun website te gaan.