Blogs

Straf als vergelding of als tucht

Van de week hadden we een moeilijk moment met onze oudste dochter. Haar onrustige gedrag voelde voor mij als moeder aan als een brei. Ik kon er geen vinger meer op leggen. Ik kreeg er geen vat op, laat staan dat ik wist wat ik moest doen om haar bij te sturen. Het waren allemaal van die kleine dingen, die onrust veroorzaakten, ook bij de andere kinderen.

Lees meer »

Man en vrouw...

Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Bij het ontvangen van dit vijfde, nieuwe leven, bleek maar weer eens hoe verschillend mijn man en ik zijn. En dan heb ik het niet over karakters. Hij: beschermend, vooruitziend, op de lange termijn, moet er bewust voor kiezen om in het ‘hier en nu’ aanwezig te zijn, verwerkt, aanvaardt en schakelt om in de stilte. Hij voelde zich dus vooral bezorgd bij het ontdekken van dit nieuwe leven.Zij: is vooral bezig in het hier en nu, moet er bewust voor kiezen om over ‘het later’ na te denken, heeft woorden nodig om te geloven en verwerken. Zij voelde zich in eerste instantie vooral dankbaar voor het nieuwe leven, maar gemengd en gebroken vanwege de zorgen in ’s mans hart.Als ik dit zo schrijvend overdenk.. vormen we toch wel een uitstekend team. Beide kanten zijn nodig om het leven goed vorm te geven. Hoewel de praktijk soms gebrokenheid toont, omhelzen we inmiddels deze verschillen. Ze horen bij ons. Ze zijn ons. En ergens beeldt het ook uit dat God ons wezenlijk zo gemaakt heeft. Niet dat we allemaal eenheidsworsten zijn, elk koppel heeft een eigen kleur en harmonie. Maar man en vrouw verschillend, twee kanten van één plan, één medaille. Twee functies, één team. Twee personen voor één beeld van God. Dit komt níet tot uiting als we elkaars gelijke: (lees: hetzelfde) willen zijn, dat de man van een vrouw verlangt hetzelfde te doen en te denken als hij, en andersom, dat men daarnaar streeft, beïnvloedt door de tijdgeest. Als mens zijn we in Gods ogen evenveel waard. Buiten kijf natuurlijk. Maar willen we tot échte vervulling komen zullen we onze verschillen mogen erkennen, onder ogen durven zien. Juist dat opent de ogen! Zo kan de man zien hoe hij de vrouw kan helpen meer vrouw te zijn, en de vrouw ziet hoe zij haar man kan helpen meer man te zijn.. Dat is toch geweldig? Dát was Zijn bedoeling!Worden we niet heel lichtjes (toch door onze tijdgeest) beïnvloed als we enige schroom voelen om dit hardop te zeggen? Terug naar onze situatie. We verwachten een vijfde kindje. Als ik dat op me in laat werken, moet ik toch even m’n roze bril afdoen. Het gaat steeds moeilijker worden. Ik besef meer en meer dat we het vuur van Zijn Geest nodig hebben om te blijven staan voor Bijbelse waarheden. Deze doorgeven aan onze kinderen, hen omringen met gebed, want de aanvallen hierop zullen steeds scherper en harder zijn. In de ogen van de wereld worden ‘wij’ steeds gekker. Ik reken er alvast op. En dat zorgt voor een traan, maar ik blíjf dankbaar voor een levengevende God.

Lees meer »

Beschikbaar

Gejaagd zocht ik in de auto naar een pen, in de hoop dat de woorden lang genoeg in mijn hoofd bleven. Er plopte namelijk een oneliner in mijn hoofd, die ik koste wat ‘t kost wilde onthouden. Gelukkig zat er in de achterzijde van de passagiersstoel pen en papier.

Lees meer »

Moe(der)stuintjes

Vaak zit ik alleen aan tafel met de kinderen. De keren dat wij met het hele gezin gezamenlijk eten zijn per week ongeveer op één hand te tellen. Mijn man werkt (en slaapt dus) namelijk op alle onmogelijke uren.

Lees meer »

Prioriteiten op zijn kop

Ik ben gek op goede boeken, artikelen, en oneliners die gaan over thema’s rond Bijbels vrouw zijn, neem bijvoorbeeld ‘Vrouw naar Gods hart’ van Elisabeth George die moet echt iedere vrouw gelezen hebben. Nu moet ik ook eerlijk toegeven dat ik tijdens het lezen van ‘De waarheid maakt vrij’ van Nancy deMoss bij tijden de neiging moest bedwingen het boek tegen de muur te gooien, niet gedaan overigens want goede boeken schuren. Misschien is het daarom ook wel een erg ‘goed’ boek. Goede boeken laten mij inzien wat het plan van God is voor de vrouw in plaats van wat mijn plannen zijn. Niet cultuurgebonden, niet gebonden aan tijd maar het plan dat vanaf de Schepping is bedacht door onze Schepper. Tal van dit soort boeken heb ik onder tranen, luid klinkende Amens en al foto nemend, delend onder zussen, gelezen. Je kunt dus zeggen, ik heb redelijk wat onderricht ontvangen. Ik ben dan ook zeer dankbaar voor al die Godvrezende zusters die met de Heere wandelen en bereid zijn geweest om als een ‘Titus 2 vrouw’ kennis en ervaring uit de Schrift met mij te delen. De principes zijn helder, de theorie onomstotelijk. In prachtige volzinnen en handzame lijstjes kan ik je vertellen hoe je nu zo’n vrouw kunt zijn. Om maar een lijstje te noemen die je vast kent. 

Lees meer »