Kinderbijbelstudie

We geloven dat het belangrijkste onderwijs voor onze kinderen onze dagelijks leven wandel met God(s Woord) en met hen is. Elk moment, bij ons liggen, bij ons opstaan, bij ons gaan, is het belangrijk dat we door Woord en Geest geleidt worden en dat we daar ook onze kinderen in mee nemen. Er doen zich door de dag heen zo vaak situaties voor die God ons aanreikt voor de vorming van onze kinderen. Maar belangrijk is dat we daar als ouders gevoelig voor zijn om die op te merken. Om niet te zuchten als de kinderen weer eens onenigheid hebben. Maar om dat te zien als kans die God aanreikt om onze kinderen iets te leren. Elk kind heeft het immers nodig om vanuit de praktijk te ervaren wat zonde en genade is. Juist in de veilige setting van het gezin.

Maar daarnaast kan het ook heel opbouwend zijn om specifieke momenten in te lassen, waarin je de kinderen extra onderwijs geeft. Waarin je specifieke geloofsthema's behandeld. Je zou het catechese kunnen noemen. Er zijn kinderen die dit vanuit de kerkelijke gemeente ontvangen. Maar ik zou  ouders willen bemoedigen en inspireren om de geloofsopvoeding en de vorming niet aan de gemeente over te laten. Wij als ouders zijn daar in de eerste plaats toe geroepen. Wij kennen onze kinderen. Wij weten waar onze kinderen zitten en wat elk van hen specifiek nodig heeft in het leren kennen van zichzelf en het leren kennen van God.

Zondagschoolmateriaal ABC

Voor onze twee-wekelijkse kinderbijbelstudie gebruiken we het zondagschool materiaal van answersingenesis.org. Dit materiaal heeft een apologetische inslag, waarbij onze kinderen van jongs af gefundeerd worden in het christelijk geloof. Ze leren belangrijke vragen over het christelijk geloof te beantwoorden, zoals over het gezag van Gods Woord, het ontstaan van de Bijbel, het geloof in de schepping versus evolutie. Het materiaal heeft al pakketten voor kleuters en gaat door tot de volwassenheid. Prachtig materiaal, vooral voor hen die in een duistere omgeving wonen waar het evangelie niet tot nauwelijks doorgedrongen is. Voor een blik in het curriculum klik op de afbeelding.

Onze ervaring

We hebben ruim een jaar twee-wekelijks een kinderbijbelstudie in het Nederlands gedaan, voor gelovige kinderen. Het waren de kinderen van ons gezin en in het begin nog van twee andere gezinnen, waarvan één gezin afgehaakt is, wegens drukte van school.

Een aantal maanden geleden zijn we opnieuw met de kinderbijbelstudie begonnen, maar nu in het Duits. Een moeder van een meisje van 5 benaderde mij of haar dochtertje ook aan kon haken bij onze Bijbelstudie. Hoewel ze zelf niets met de Bijbel had, en zelfs een aversie hiertegen wegens haar rooms katholieke verleden, gaf haar dochtertje aan, elke avond uit haar kinderbijbel voorgelezen te willen worden. Deze kinderbijbel had ze van ons voor haar verjaardag gehad. En nu vroeg haar moeder of zij bij het ABC curriculum aan kon haken. Want ze wilde heel graag dat haar dochtertje leerde geloven net als wij, want dan zou ze de problemen in het leven veel beter aan kunnen dacht ze. Wat een wonder. We hebben lange tijd specifiek voor deze moeder en dochter gebeden.

In ieder geval kwam ik nu voor twee uitdagingen te staan: les geven in het Duits en aan een ongelovig meisje. Maar wat een zegen was dit curriculum opnieuw. Ook voor dit ongelovige meisje biedt het zo'n krachtige basis voor het geloof in het Bijbel en in God. En de tekst en opzet is zo eenvoudig en tegelijkertijd pakkend, dat mijn gebreken in de Duitse taal volledig ondergaan in de inspiratie van de lesstof. We genieten met elkaar en de Nederlandse kinderen pakken het ook goed op in het Duits.


Hierboven hielden we de kinderbijbelstudie online, toen we door een lockdown in maart 2020 niet bij elkaar mochten komen. Voor de kinderen geen verhindering om te genieten van de prachtige Bijbelstudie.