Familie van Drogen

Hallo, en wat fijn dat je deze website gevonden hebt!
Mijn naam is Marjolein en samen met mijn man Ralph hebben wij drie kinderen.
Tijdens zwangerschappen vroeg ik in gebed welke namen bij deze kinderen hoorde en hoewel ik me verheugde in iedere naam, liet de Heer me kort na de geboorte van onze jongste zien dat deze namen ook deel uitmaakten van onze geschiedenis als gezin.
Onze eerstgeborene is Thobin; zijn naam betekent God is goed.
Dit mocht ik steeds opnieuw ervaren, vanaf het moment dat ik zwanger was, in periodes van grote onzekerheid op zowel financieel gebied als ook in onze relatie. In deze tijd bekeerde Ralph zich van een atheïstische levensbeschouwing en keerde zich naar de levende God. Ja, God is goed.
Ons tweede kindje kreeg de naam Sien; haar naam betekent: God zal vermeerderen. We verlangden naar meer geestelijke groei in ons persoonlijk geloofsleven en terwijl (of doordat!) de bijbel actief gelezen werd - veranderden wij als partners en ouders omdat we Gods wil steeds beter leerden kennen. God bracht ons in deze tijd ook op een bijzondere manier in contact met een godvruchtig gezin dat ons bemoedigde en inspireerde om Gods wil te volgen.
Ons derde kindje kreeg de naam is Hanne Victoria; dat betekent God is genadig, overwinnaar. Toen zij twee weken oud was verhuisde wij. En naast de chaos van een verhuizing kwam er veel strijd waarin we ons aan God leerde vastklampen en Zijn rijke genade leerden kennen. Hoewel ik de bevalling als een overwinning ervaren mocht leren we ook de realiteit van overwinning over zonden kennen. We zijn er nog niet, we streven. Met vallen en opstaan. En ik leerde overwinning van depressieve gedachten. Tot nu toe is dat, heel beknopt, onze reis in dit leven, samen met onze hemelse Vader. 
Mijn verlangen met betrekking tot deze website is dat vele moeders mogen ontdekken dat er strijd gaande is om het moederschap. Er is een vijand die het heeft voorzien om het moederschap te stelen, te vernietigen. Op talloze manieren. Maar deze strijd is echter niet verloren want met de levende God aan onze zijde is er hoop én overwinning. Om het moederschap uit te leven zoals God dit bedoelde én met Zijn hulp een gezin zal vormen dat een stralend licht mag zijn in de wereld die gebukt gaat onder zorg en pijn..

Marjolein van Drogen-de Rooij