Feest vieren

Door Aletta de Vos

Ieder gezin zal zijn eigen keuzes maken in welke feesten je als gezin viert, hoewel het voor velen misschien niet eens een vraag is omdat ze eenvoudigweg de feesten vieren die ze gewend waren om vroeger als kind te vieren. Voor ons is het in elk geval een bewuste keuze. Wij leven in een traditioneel rooms katholiek dorp, waarbij elke gelegenheid aangegrepen wordt om feest te vieren. En elk feest, met christelijke oorsprong of totaal heidens, het wordt alles in de kerk gevierd. En bij de christelijke feesten is weinig meer terug te vinden van de oorspronkelijke gelovige intentie. Hierdoor zijn wij gedwongen geworden om goed na te denken wat we met ons gezin willen. Willen we ons totaal afkeren van deze inmiddels totaal heidense feesten? Of willen we een vorm zoeken om de gelovige intentie en Bijbelse boodschap tijdens de christelijke feestdagen uit te dragen? Wij hebben gekozen voor het laatste. We houden ons weg van de volledig heidense feesten waarbij geen enkele Bijbelse waarde in te voegen is (zoals het schuttersfeest) en zoeken een inspirerende vorm voor Bijbelse gedenkdagen. Hieronder delen we een aantal praktische ervaringen van hoe we het een en ander vorm geven.

Adventstijd

In deze donkere dagen in de natuur, maar ook donkere dagen van alles wat op ons afkomt vanuit de wereld, hebben we gezocht naar een manier waarop we de heerlijke boodschap van de geboorte van onze Zaligmaker Jezus Christus, een grote plaats konden geven in ons gezin. En niet alleen Zijn geboorte, maar vooral ook het uitzien naar de tweede komst van onze Heere Jezus als Koning van heel de aarde.

We hebben besloten om de hele maand december daarvoor uit te trekken. 24 dagen behandelen we met de kinderen een naam die de Heere Jezus gekregen heeft, of een 'Ik ben' uitspraak. Deze staan op enveloppen, en hangen op een slinger in de kamer. In deze envelop zit een briefje met een Bijbelgedeelte en een bijpassend lied. Elk jaar hangen we deze slinger op, maar naarmate de kinderen ouder worden, passen we de werkjes aan.Hierboven zie je de lijn met verschillende werkjes van de kinderen.

Hiernaast dragen de meisjes de kroon van de Vredevorst.

En hieronder zie je een werkje over 'Ik ben het Licht der Wereld' waarbij de meisjes leerden wat Licht in de duisternis betekent met een eigen lampje.
Onze meisjes zijn nu 3 en 5. s'Middags na het eten lezen we op een interactieve wijze uit de gewone Bijbel het gedeelte over de Naam die we die dag behandelen. Daarna, tijdens de rusttijd maken onze kinderen (een gedeelte van) het werkje over de Naam van die dag. - Onze kinderen hebben een siësta waarbij ze geen interactie hebben met anderen, maar wel zelfstandig bezig zijn van 1 tot half 3. - Na de rusttijd maken we het samen af. En s'avonds, als papa thuis is, vertellen ze onder het eten wat ze geleerd hebben en zoekt papa het bijpassende verhaal op in de kinderbijbel.


De werkjes kun je eenvoudig vinden en samenstellen op internet, als je bijvoorbeeld op een zoekmachine intikt: werkje Goede Herder, of knutselwerkje leeuw, of je eigen creativiteit de vrije loop laten..De 24 Namen van de Heere Jezus die we behandelen:

 1. Ik ben de Deur
 2. de Zoon van God
 3. de Alpha en de Omega
 4. de Goede Herder
 5. Het Brood des Levens
 6. De Vredevorst
 7. Het Licht der wereld
 8. de Leeuw van Juda
 9. de Zaligmaker
 10. de Weg de Waarheid en het Leven
 11. Het Lam van God
 12. Het Woord
 13. Jezus
 14. Immanuël
 15. de Koning der Koningen
 16. de Morgenster
 17. de Zoon des mensen
 18. de Heere (Curios)
 19. de Wijnstok
 20. Christus (Messias) en Hogepriester
 21. Opstanding en het Leven
 22. Voorspraak
 23. Middelaar
 24. Goddelijke Held