Geloofsopvoeding

Op deze pagina willen we graag materiaal delen wat wij gebruiken bij de geloofsopvoeding van onze kinderen. Stimulerend, bemoedigend en hoopgevend materiaal.

  • Zondagschoolmateriaal ABC

Voor onze twee-wekelijkse kinderbijbelstudie gebruiken we het zondagschool materiaal van answersingenesis.org. Dit materiaal heeft een apologetische inslag, waarbij onze kinderen van jongs af gefundeerd worden in het christelijk geloof. Ze leren belangrijke vragen over het christelijk geloof te beantwoorden, zoals over het gezag van Gods Woord, het ontstaan van de Bijbel, het geloof in de schepping versus evolutie. Het materiaal heeft al pakketten voor kleuters en gaat door tot de volwassenheid. Prachtig materiaal, vooral voor hen die in een duistere omgeving wonen waar het evangelie niet tot nauwelijks doorgedrongen is. Voor een blik in het curriculum op de afbeelding hiernaast.

  • Bijbel op muziek

Onze gezinnen zijn op bijzondere wijze gezegend door de Bijbelteksten die Henk de Bie e.a. op muziek hebben gezet. Bijbelteksten memoriseren door ze op eenvoudige wijs te zingen, was een zeer welkome uitbreiding van onze huisgodsdienst. Mijn man had moeite met het uit het hoofd leren van Bijbelverzen, terwijl we dit beiden heel belangrijk vonden voor onze kinderen. Deze muzikale versie bracht voor ons de uitkomst. Hierdoor kunnen we als gezin de Bijbelteksten leren en eindigen we elke maaltijd met het zingen van een Bijbeltekst. Zonder specifiek te oefenen kent onze kleine meis van 3 al zo'n 25 Bijbelteksten uit haar hoofd. Bij één van de andere gezinnen kiest elk kind iedere week een Bijbelvers, waardoor ze er 3 per week leren. Muziek is een bijzonder hulpmiddel en een grote zegen, ook in de atmosfeer in het gezin!

Als je op de afbeelding hiernaast om naar de website te gaan, of op de link daaronder om direct de PDF te downloaden. Naast deze pdf komen er regelmatig nieuwe losse liederen bij, zie website.

Door deze website kwamen we in contact met Familie Bolhuis, die een soortgelijk initiatief gestart zijn. Wat bijzonder dat het Woord van God zo mag (her)leven in families! Als je de Bijbelteksten graag met wat meer herhaling zingt, waarbij de liederen ook wat langer zijn, bevelen we deze website heel graag aan! De bladmuziek kun je krijgen van de Familie als je persoonlijk contact met hen opneemt. Klik op de afbeelding hiernaast om naar hun website te gaan.