Geloofsopvoeding

Op deze pagina willen we graag materiaal delen wat wij gebruiken bij de geloofsopvoeding van onze kinderen. Stimulerend, bemoedigend en hoopgevend materiaal.

  • Onze kinderen zegenen

Sinds kort hebben wij ervaren hoe belangrijk het is voor onze kinderen dat wij hen zegenen. We hoorden van mijn zus hoe zij begonnen was met de Hogepriestelijke zegen uit te spreken over de kinderen. Dit vonden we wel zo mooi dat wij dit overgenomen hebben, als de kinderen naar bed gaan.  We hebben het uitgebreid met het gebed dat de Joodse kinderen gewend zijn 's avonds te bidden voor het slapen gaan. Hoofd voor hoofd zegenen we de kinderen: 

De Heere zegene en behoede jou,

de Heere doe Zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig,

de Heere verheffe Zijn aangezicht over je en geve je Zijn vrede. 

Ik beveel jouw geest, jouw ziel en jouw lichaam 

ook voor deze nacht in de handen van de Vader.

Amen! 

We hebben gemerkt hoe een diepe indruk dit maakt op de kinderen, en ze willen geen avond overslaan!

Toen ontstond bij mij het verlangen om ook 's morgens te beginnen met het zegenen van de kinderen. Terwijl ik zo met deze gedachte bezig was, troffen de woorden uit 1 Thessalonicenzen 5 mij. Dit heb ik omgezet naar Gods richtlijnen voor de dag en Zijn zegen voor het hele gezin. Je kunt deze zegen hier downloaden: 

  • Zondagschoolmateriaal ABC

Voor onze twee-wekelijkse kinderbijbelstudie gebruiken we het zondagschool materiaal van answersingenesis.org. Dit materiaal heeft een apologetische inslag, waarbij onze kinderen van jongs af gefundeerd worden in het christelijk geloof. Ze leren belangrijke vragen over het christelijk geloof te beantwoorden, zoals over het gezag van Gods Woord, het ontstaan van de Bijbel, het geloof in de schepping versus evolutie. Het materiaal heeft al pakketten voor kleuters en gaat door tot de volwassenheid. Prachtig materiaal, vooral voor hen die in een duistere omgeving wonen waar het evangelie niet tot nauwelijks doorgedrongen is. Voor een blik in het curriculum klik op de afbeelding.

  • Bijbel op muziek

Onze gezinnen zijn op bijzondere wijze gezegend door de Bijbelteksten die Henk de Bie e.a. op muziek hebben gezet. Bijbelteksten memoriseren door ze op eenvoudige wijs te zingen, was een zeer welkome uitbreiding van onze huisgodsdienst. Mijn man had moeite met het uit het hoofd leren van Bijbelverzen, terwijl we dit beiden heel belangrijk vonden voor onze kinderen. Deze muzikale versie bracht voor ons de uitkomst. Hierdoor kunnen we als gezin de Bijbelteksten leren en eindigen we elke maaltijd met het zingen van een Bijbeltekst. Zonder specifiek te oefenen kent onze kleine meis van 3 al zo'n 25 Bijbelteksten uit haar hoofd. Bij één van de andere gezinnen kiest elk kind iedere week een Bijbelvers, waardoor ze er 3 per week leren. Muziek is een bijzonder hulpmiddel en een grote zegen, ook in de atmosfeer in het gezin!

Klik op de afbeelding om naar de website te gaan, of op de link daaronder om direct de PDF te downloaden. Naast deze pdf komen er regelmatig nieuwe losse liederen bij, zie website.

Door deze website kwamen we in contact met Familie Bolhuis, die een soortgelijk initiatief gestart zijn. Wat bijzonder dat het Woord van God zo mag (her)leven in families! Als je de Bijbelteksten graag met wat meer herhaling zingt, waarbij de liederen ook wat langer zijn, bevelen we deze website heel graag aan! De bladmuziek kun je krijgen van de Familie als je persoonlijk contact met hen opneemt. Klik op de afbeelding om naar hun website te gaan.