Opvoeden van kinderen als tomatenplantjes

Ben je moe van het opvoeden van je peuter? Of ben je gefrustreerd door het falende advies van seculiere psychologen en toegeeflijke opvoedingsgoeroes? Ben je de strikte focus op regels zat die weer elders wordt bepleit? Als je gewoon op zoek bent naar een ongecompliceerde bijbelse benadering van ouderschap die zich richt op het hart van je kind, evenals op zijn uitwendige gedrag, dan is Raising Godly Tomatoes iets voor jou. In dit boek vind je een schat aan gezond verstand, ervaring en goddelijke wijsheid. Het is een gids voor het toepassen van discipline en het geeft instructies voor het opbouwen van een hechte relatie met je kind.

Raising Godly Tomatoes moedigt ouders aan om hun jonge kinderen - hun kleine 'tomaten' - liefdevol bij hen te houden, om hen te trainen en te leren op een goddelijke manier te leven die hen zal voorbereiden op de roeping van Christus in de toekomst, en die hen plezier zal geven als ze jong zijn. 

Naast onze positieve aanbevelingen willen we een kleine kanttekening plaatsen bij het boek. Er zijn ouders die door dit onderwijs de indruk krijgen dat wij als ouders een godzaligheid karakter bij onze kinderen kunnen bewerken en dat wedergeboorte niet meer hoeft plaats te vinden. We begrijpen dat het onderwijs uit dit boek kan leiden tot die gedachte, maar willen hier heel duidelijk benoemen dat wij dit niet geloven en dat de schrijfster dit ook niet pretendeert. Wij geloven dat al onze kinderen wedergeboorte nodig hebben, al kan dat al op zeer jonge leeftijd gebeuren. De handvatten in dit boek zien we meer als hulpmiddel om onze kinderen als tempels voor God klaar te maken, zodat God op Zijn tijd en wijze intrek kan nemen in de harten van onze kinderen, in de tempels die we in geloof en in diepe afhankelijkheid van Hem gebouwd hebben. Door het gebruik van deze hulpmiddelen helpen we onze kinderen om godvruchtige gewoonten aan te leren, waar ze profijt van zullen hebben op het moment dat ze persoonlijk tot geloof komen. 

Daarnaast willen we de opmerking maken dat we het verstandig vinden om nooit één boek of methode als absoluut uitgangspunt te nemen in je opvoeding, maar om je visie vanuit verschillende bijbelse invalshoeken te voeden en te vormen.

Veel zegen bij het lezen van dit mooie boek en bij je zoektocht met God hoe je je kostbare parels op mag voeden tot eer van Hem, in Zijn kracht en in de vreugde van de Heere!

Hieronder of hiernaast kun je navigeren naar de hoofdstukken die reeds vertaald zijn, deze staan in kleur.