Getuigenissen

Hieronder kun je (in de toekomst) doorklikken naar verschillende getuigenissen van gelovige vrouwen, die hun bevalling in geloof en vertrouwen tegemoet gezien hebben. Hoe uiteenlopend de ervaringen en situaties ook zijn, één ding hebben ze gemeenschappelijk: ze hebben hun vertrouwen niet gesteld op de medische wetenschap en interventies, of in moeder aarde of  in de kracht van het vrouwelijk lichaam, maar in de Schepper van het vrouwelijk lichaam en in Zijn Zoon Jezus Christus, onze Verlosser Die beloofd heeft: Ik zal u niet begeven en u niet verlaten (Hebr. 13:5). 

Laat Jesaja 66:7-11 een bemoediging zijn, waar God het baren van een kind gebruikt als metafoor om Zijn belofte te verwoorden van de wonderlijke geboorte van de kinderen van Sion:

"Voordat zij weeën kreeg,
heeft zij gebaard.
Nog voor een wee over haar kwam,
heeft zij een jongetje ter wereld gebracht.
Wie heeft ooit zoiets gehoord?
Wie heeft iets dergelijks gezien?
Zou een land geboren kunnen worden op één dag?
Zou een volk geboren kunnen worden in één keer?
Maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen,
of zij heeft haar zonen al gebaard.
Zou Ík ontsluiting geven en niet doen baren?
zegt de HEERE.
Of zou Ik, Die doe baren, toesluiten?
zegt uw God.
Verblijd u met Jeruzalem en verheug u over haar,
u allen die haar liefhebt.
Wees vrolijk met haar met vreugde,
u allen die over haar treurt,
opdat u mag zuigen en verzadigd worden
aan haar vertroostende borst,
opdat u zich met volle teugen mag laven
aan de overvloed van haar luister."