Hoofdstuk 17 - Moeders zijn huizenbouwers

1 Timotheüs 6:6-8Maar godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid. Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn.’

 

Wat een krachtige Schrift! Dit is onderdeel van ons bouwprogramma waar we echt aan moeten werken, nietwaar? We moeten tevredenheid leren. We moeten tevredenheid oefenen. We moeten ons er dagelijks aan herinneren dat we niet hoeven te hebben wat iedereen heeft. Het leven bestaat niet uit de overvloed van onze bezittingen. Hier zijn veel moeders afgedwaald van het oorspronkelijke plan dat God voor hen heeft. De aantrekkingskracht van materiële bezittingen lokt ze het huis uit, naar de beroepsbevolking. Ze bieden misschien een beter huis en kleding, maar kinderen hebben geen betere kleding nodig. Meer dingen hebben ze niet nodig. Ze hebben hun moeders nodig!

 

Dit is een stukje uit het hoofdstuk dat je hieronder kunt downloaden.