Hoofdstuk 4 - Moeders zijn voedsters

Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen”

(Openbaring 7:17).

 

“Ik haat eten koken!” is de verzuchting van veel moeders. Sommige moeders beschouwen eten koken als een karwei wat ze moeten doen, ze genieten er niet van, en vinden het relatief onbelangrijk. Het is echter een heel belangrijke functie in huis. Deze bediening zorgt ervoor dat man en kinderen gezond en gelukkig blijven! Het is een dienende bediening. Het voorbereiden en koken van maaltijden is een deel van onze voedende en koesterende zalving.

 

Laten we opnieuw kijken naar het vrouwelijk rolmodel uit 1 Timotheüs 5:10 die een ‘kind-voedster’ was.

Het Griekse woord daarvoor is teknotropheo.

Het betekent ‘het koesteren van kinderen met eten, eten geven, voeden’.

 

Zie hoe de Schrift de nadruk legt op eten! Eten geven is voeden. Het is geen onbelangrijke taak. Het is een heel belangrijk deel van het moederschap....download de PDF hieronder om verder te lezen.