Hoofdstuk 7 - Moeders zijn invloedrijk

'Zo moeder, zo dochter' (Ezechiël 16:44)

 

Het bovenstaande Schriftgedeelte is een krachtige uitspraak, we kunnen er niet aan ontkomen. Zoals wij zijn, zullen onze kinderen zijn! Als moeders zetten wij de toon voor onze huizen.

 

Hoe is de sfeer in jouw huis? Maleachi 2:15 vertelt ons dat God een ‘goddelijk nageslacht’ zoekt. Het Hebreeuwse woord voor ‘goddelijk’ is Elohim, één van de namen van God. Is dat niet wonderlijk? God zoekt kinderen die opgroeien naar Gods beeld en karakter. We kunnen geen godvrezende kinderen opvoeden, als we zelf niet godvrezend zijn. We moeten een reine geest hebben – vrij van pijn, wrok, bitterheid, boosheid, haat, jaloezie, ontevredenheid, en gemopper.

Als we één van deze houdingen koesteren, hebben ze niet alleen een negatief effect op ons eigen leven, maar geven we ze ook door aan onze kinderen.....download de PDF hieronder om verder te lezen.